Pritožbe

Pritožbe

Pritožbe

Podjetje AKIDS d.o.o. spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov.  AKIDS d.o.o. se po najboljših močeh trudi vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb. Pritožba se lahko odda prek e-naslova poprodajna.sluzba@babycenter.si ali pisno na naslov prodajalca: AKIDS d.o.o., Šmartinska cesta 130, 1000 Ljubljana. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Prodajalec si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med prodajalcem in kupcem izključno krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno z zakonskimi normativi AKIDS d.o.o.. ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov znotraj spletne trgovine je opredeljen v okviru Pogojev poslovanja Spletne trgovine Baby Center.