Brskaj po izdelkih

Brskaj po vsebinah

logo-1.gif
vstopna-naslovna-1del-550x400-1.jpg
vstopna-naslovna-2del-550x400-1.jpg

Baby Center Ljubljana BTC (Hala 11) - 14.11.2019 od 17.30 do 19.00


Sposobnost posredovati svoje potrebe, misli in želje drugim, je ena izmed bolj pomembnih lastnosti in zmožnosti, ki jo ima človek. Področje govora in jezika vpliva na celostni razvoj in samopodobo otroka. 


Predavateljici na dogodku:

  • Petra Kavšek Vrhovec, mag. prof. logoped - surdopedagog, svojo poklicno pot je začela v zdravstveni ustanovi na sekundarnem nivoju, kjer je obravnavala otroke z najtežjimi motnjami sporazumevanja. Zaposlena je v zdravstvenem domu, opravlja pa tudi zasebne logopedske storitve ter vodi predavanja za strokovne delavce vzgojno-izobraževalnih ustanov. Je soavtorica strokovnega logopedskega materiala Slikovne kartice VEM-POVEM. 

  • Meta Dolinar, prof. spec. in reh. pedagogike - logoped, ukvarja se z diagnostiko in terapijo otrok, ki imajo težave na področju govorno-jezikovne komunikacije. Poleg dela v logopedski ambulanti, se trudi delovati na preventivi ter na temo govora, jezika in komunikacije izobražuje in vodi predavanja za vzgojitelje in druge strokovne delavce. Je avtorica različnih člankov in prispevkov ter aktivno razvija raznolik didaktični material, ki spodbuja govorno-jezikovni razvoj, tako otrok v tipičnem razvoju, kot tudi otrok, ki imajo na področju govora in jezika težave.  

Na sproščenem predavanju bosta naši gostji odgovorili na vsa vaša vprašanja in vam pomagale razbliniti morebitne strahove.


Predavanje je brezplačno.


>>Predavanje<<

Skupaj se bomo lotili naslednjih tematik in vprašanj:

Kdo je logoped?

Razvoj govora in jezika pri predšolskih otrocih.

Pomembni mejniki, na katere moramo biti pozorni na področju govora in jezika.

Kdaj in zakaj k logopedu?

Kako naj se pogovarjam s svojim otrokom?

Spodbujanje govora in jezika preko igre v domačem okolju in za to primerne igrače.

Prikaz miofunkcionalnih vaj in zakaj so pomembne.

Spodbujanje govora s pomočjo lutke.


>>Prijava<<

Prijave so zaključene. Spremljajte nas, saj bomo kmalu objavili nov termin predavanj.

hura-022019-application-over-6.jpg
prijave-550x400.jpg