Brskaj po izdelkih

Brskaj po vsebinah

logo-1.gif

Splošni pogoji poslovanja kluba Baby Center Slovenija

 1. O KLUBU BABY CENTER
 2. UGODNOSTI KLUBA BABY CENTER
 3. KARTICA KLUBA
 4. BONUS NA KARTICI
 5. SISTEM OZNAČEVANJA CEN IN BONUSA
 6. REGISTRACIJA V SPLETNO TRGOVINO www.babycenter.si IN APLIKACIJO MOJ PROFIL
 7. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV
 8. SPREMEMBE OSEBNIH PODATKOV
 9. KOMUNIKACIJA
 10. PRENEHANJE ČLANSTVA
 11. IZGUBA, KRAJA IN BLOKADA KARTICE
 12. PRAVNA ZAŠČITA
 13. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 

1. O KLUBU BABY CENTER

a) Splošni pogoji poslovanja Kluba Baby Center so pravna osnova za poslovanje s kartico Kluba Baby
Center (v nadaljevanju kartico kluba). S podpisom Pristopnice član Kluba Baby Center (v nadaljevanju
član kluba) potrdi poznavanje določil poslovanja kluba in se zaveže k spoštovanju določil o poslovanju
kluba, ki so navedena v nadaljevanju. Splošni pogoji poslovanja kluba so objavljeni na spletni strani
www.babycenter.si in dostopni v trgovinah Baby Center.

b) Države, kjer deluje Klub Baby Center: Slovenija in Hrvaška.

c) Član kluba lahko postane vsaka fizična oseba z dopolnjenim osemnajstim (18) letom starosti. Osebe,
mlajše od osemnajst (18) let, morajo ob včlanitvi predložiti tudi podpis staršev ali zakonitih zastopnikov.

d) Članstvo v klubu je brezplačno in velja do pisnega preklica člana kluba ali izdajatelja oz. največ 5 let od
zadnje aktivnosti člana kluba.

e) V klub se je mogoče včlaniti preko Pristopnice, ki je na voljo v trgovinah Baby Center ali Spletne
pristopnice na spletnem mestu www.babycenter.si.

f) Izraz "član kluba" se nanaša na osebo, ki se preko Pristopnice včlani v klub. Član kluba je nosilec članstva,
s katerim Baby Center direktno komunicira.

g) Izraz "imetnik kartice" se nanaša na imetnika kartice z edinstveno številko kluba, kateremu je bila kartica
kluba predana s strani člana kluba. Imetniki kartice so tako član kluba kot tudi vse osebe, katerim je član
kluba v uporabo predal manjšo kartico z edinstveno črtno kodo.

h) Izraz "upravljavec" se nanaša na podjetje Baby Center, ki upravlja z računalniško bazo članov Kluba Baby
Center, ter na pogodbene obdelovalce osebnih podatkov.

2. UGODNOSTI KLUBA BABY CENTER

a) Kartica kluba imetniku kartice omogoča sodelovanje oz. vključenost v različne ugodnosti, ki so zapisane
na spletni strani www.babycenter.si, objavljene v marketinških materialih podjetja Baby Center, javnih
medijih oz. v sporočilih, ki jih član prejme v pisni obliki na domači naslov, elektronski naslov (e-pošta)
ali številko mobilnega telefona (GSM). Ob predložitvi kartice ob nakupu so imetniki kartice v skladu s
komunicirano akcijo upravičeni do ugodnejših cen, pri čemer se jim prizna takojšnji popust ali pa pripis
bonusa na kartico.

b) Ugodnosti lahko imetnik kartice izkoristi ob nakupih v trgovinah Baby Center v državah, kjer deluje
Klub Baby Center.

c) Član kluba lahko prejme prilagojene ugodnosti, in sicer na podlagi podatkov v skladu

3. KARTICA KLUBA

a) Izdajatelj in lastnik kartice kluba je družba Baby Center d.o.o., Letališka 3c, Ljubljana, Slovenija (v
nadaljevanju Baby Center).

b) Kartico kluba prejme vsak član kluba, ki pravilno izpolni Pristopnico in jo odda v obdelavo v trgovini
Baby Center ali preko Spletne pristopnice na spletnem mestu www.babycenter.si.

c) Po oddaji Pristopnice v trgovini stranka prejme komplet kartic kluba: veliko kartico in tri (3) manjše kartice
(plastični obesek s črtno kodo članske številke). V primeru včlanitve preko Spletne pristopnice stranka
na vpisani elektronski naslov prejme dokument Obrazec za pridobitev klubske kartice s številko začasne
klubske kartice, ki ga lahko natisnjenega v katerikoli fizični poslovalnici zamenja za komplet kartic kluba.

d) Izraz "kartica kluba" se nanaša na vse štiri (4) kartice iz kompleta kartic kluba z isto številko. Z vsemi
štirimi karticami je mogoče pridobivati in koristiti bonuse. Ugodnost, pridobljeno z eno izmed kartic, je
mogoče koristiti s katerokoli izmed štirih kartic.

e) Kartica kluba se aktivira z izdajo kartice na blagajni ali ob včlanitvi preko Spletne pristopnice. Kartico
kluba imetnik kartice lahko predloži ob nakupu blaga ali storitev na vseh prodajnih mestih, navedenih
pod točko 2.b., v količinah, primernih za gospodinjsko porabo.

f) Član kluba na lastno odgovornost kartice kluba lahko v uporabo posreduje izbranim osebam, pri čemer
Baby Center ne prevzema odgovornosti za uporabo razdeljenih kartic kluba.

g) Baby Center ni dolžan preverjati istovetnosti identitete imetnika kartice ob predložitvi klubske kartice
ob nakupu. Imetnik kartice odgovarja, da so vsi posredovani podatki na obrazcih, povezanih s kartico
kluba, resnični in točni. Baby Center ne odgovarja za posledice neresničnih podatkov.

4. BONUS NA KARTICI

a) Kartica kluba imetniku kartice omogoča, da zbira in koristi bonuse ter koristi ugodnosti, namenjene za
člane kluba.

b) Vrednosti bonusa se v obliki popusta nalagajo na kartico kluba in se pri pridobivanju oz. koriščenju
samodejno prištevajo oz. odštevajo s kartice kluba.

c) Za pridobivanje ali koriščenje ugodnosti oz. bonusa je ob nakupu potrebno predložiti kartico kluba.
Član kluba v spletni trgovini lahko uveljavlja klubske ugodnosti z registracijo v spletno trgovino kot
obstoječi član.

d) Z zbranim bonusom lahko imetnik kartice zniža končno vrednost plačila v celotnem ali delnem znesku,
zbranem na kartici.

e) Pridobivanje in koriščenje bonusa ni mogoče ob nakupu naslednjih izdelkov: začetne mlečne formule,
knjige, darilni boni, plačilo storitev.

f) Pridobljeni bonus je mogoče koristiti od naslednjega koledarskega dne po opravljenem nakupu dalje,
pod pogojem, da ima podana vsa potrebna soglasja, navedena na Pristopnici.

g) Naknadna pridobitev bonusa na kartico ni mogoča.

h) Pri posameznem nakupu se lahko uveljavijo zbrani bonusi z ene kartice kluba z isto številko. Bonusi z
različnih kartic se ne seštevajo.

i) V primeru, da je znesek računa enak ali manjši od skupne vrednosti bonusa na kartici kluba, lahko
imetnik kartice uveljavlja bonus v višini 100-odstotkov zneska računa. V primeru, da je končna vrednost
bonusa višja od vrednosti nakupa, se razlika ne izplača v gotovini. Razlika bonusa ostane na kartici.

j) Imetniku kartice, ki želi vrniti blago, za katerega je prejel bonus na kartico, se vrne celotna kupnina;
vrednost bonusa, ki ga je imetnik prejel ob nakupu tega izdelka, pa se odšteje od stanja na kartici, v
kolikor stanje na kartici to omogoča. V primeru, da stanje bonusa na kartici tega ne omogoča, se višina
vrnjene kupnine zmanjša za višino bonusa, ki ga je imetnik prejel ob nakupu artikla, ki ga vrača.

k) Stanje in veljavnost bonusa na kartici sta vidna na vsakem računu, prav tako je oba podatka mogoče
preveriti preko spletne aplikacije Moj profil.

l) Ko član kluba zaprosi za novo kartico, bonusa s stare kartice ni mogoče koristiti, dokler bonus ni
prenesen s stare kartice na novo.

m) Gotovinsko izplačilo bonusov, zbranih na kartici, ni mogoče.

n) Imetnik kartice Kluba Baby Center lahko zbira ter koristi bonuse tudi pri nakupih v poslovalnicah Baby
Center izven matične države. Bonus se v tem primeru na kartico pripiše v valuti države, v kateri je bil
pridobljen. Pridobljeni bonus je mogoče porabiti le v državi in valuti, v kateri je bil bonus pridobljen. V
primeru suma zlorabe pri pridobivanju in/ali koriščenju bonusa ali suma zlorabe uporabe kartice kluba
si Baby Center pridržuje pravico do njenega preklica.

o) Imetnik kartice lahko bonus, ki ga je pridobil v tekočem koledarskem letu, koristi najkasneje do
in vključno z 31. 1. naslednjega koledarskega leta v okviru delovnega časa posamezne trgovine
Baby Center. Po tem datumu se vsi neizkoriščeni bonusi izbrišejo s kartice. Naknadno koriščenje ali
podaljševanje roka za koriščenje neizkoriščenih bonusov ni možno.

p) Zbrani bonusi so v pristojnosti člana kluba in podjetje Baby Center d.o.o. za njih ne odgovarja.

5. SISTEM ZBIRANJA in KORIŠČENJA BONUSA ter OZNAČEVANJE

a) Ob nakupu izdelkov v vrednosti 10 EUR ali več se na kartico pripiše bonus v vrednosti 2% od celotne
vrednosti nakupa.

b) Pridobivanje in koriščenje bonusa ni mogoče ob nakupu naslednjih izdelkov: začetne mlečne formule,
knjige, darilni boni, plačilo storitev.

c) Poleg zbiranja bonusov na kartico je imetnik kartice za izbrane izdelke v

SISTEM OZNAČEVANJA AKTIVNOSTI

NAZIV OPIS
Cena/Redna cena Redna maloprodajna cena izdelka.
Akcijska cena Cena, ki jo za izdelek plača vsak kupec. V primeru, da izdelek nima akcijske cene, kupec plača redno ceno izdelka.
Klub cena Cena, ki jo za izdelek plača član kluba, če se izkaže s klubsko kartico. V primeru, da izdelek nima klub cene, kupec plača redno ceno izdelka.
Popust Popust, ki se obračuna na redno ceno izdelka, in velja za vse kupce.
Klub popust Popust, ki se obračuna na redno ceno izdelka, in velja za člane kluba, če se izkažejo s klubsko kartico.
Klub bonus Vrednost popusta, ki se obračuna na redno ceno izdelka, in se prišteje na klubsko kartico, če se član kluba izkaže s klubsko kartico.

 

6. REGISTRACIJA V SPLETNO TRGOVINO www.babycenter.si IN APLIKACIJO MOJ PROFIL

a) Spletna trgovina je spletno mesto, na katerem je mogoče opraviti nakupe izdelkov, ki so predstavljeni
na njem.

b) Spletna aplikacija Moj profil je aplikacija, preko katere se član kluba lahko seznani s stanjem bonusov
na kartici, hkrati pa ureja osebne podatke na svoji klubski kartici v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja
kluba.

c) Obstoječi član kluba do spletne trgovine in aplikacije Moj profil dostopa z uporabniškim imenom
(elektronski naslov) in geslom (številka kartice kluba). Član kluba je ob vstopu pozvan k takojšnji
spremembi gesla. V kolikor član kluba ne spremeni prvotnega vstopnega gesla, Baby Center ne
prevzema odgovornosti za morebitni vstop nepooblaščenih oseb v spletno trgovino in Moj profil člana
kluba.

d) Pogoj za uspešno registracijo v spletno trgovino in aplikacijo Moj profil je elektronski naslov, ki ga mora
stranka vpisati na Pristopnico. V primeru, da član kluba nima vpisanega elektronskega naslova med
podatki na kartici, ga lahko dopiše, in sicer tako, da izpolni rubriko Sprememba osebnih podatkov na
Enotnem obrazcu, na način, zapisan v točki 8.

7. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

a) Član kluba s podpisom izjave na Pristopnici potrdi, da je seznanjen s Splošnimi pogoji poslovanja Kluba
Baby Center in jih v celoti sprejema. Z označitvijo na pristopnici dovoljuje, da podjetje Baby Center
obdeluje njegove osebne podatke (ime, priimek, naslov, GSM, elektronski naslov, podatki o imenu,
priimku in datumu rojstva otrok) za namene obveščanja o novostih poslovanja in ponudbi podjetja
Baby Center, za namene neposrednega trženja, za reševanje morebitnih težav pred in po opravljenem
nakupu, pri reklamacijah ter izvajanju anket. Baby Center zbrane osebne podatke in podatke o
opravljenih nakupih uporablja za analiziranje in preučevanje nakupovalnih navad in izvajanje ciljnega
trženja z namenom upravičenosti do prilagojenih ponudb in ugodnosti. Član kluba lahko prav tako
privoli v obveščanje o novostih poslovanja in ponudbi Baby Centra. Član je s privolitvami upravičen do
ponudb in ugodnosti, ki jih bo prejel preko pošte, e-pošte ali preko telefona v obliki klicev ali sporočil
SMS/MMS. S podpisom potrjuje, da je seznanjen, da lahko kadarkoli pisno prekliče to izjavo ter od
upravljavca osebnih podatkov zahteva, da preneha obdelovati zgoraj navedene podatke oz. se odjavi
od prejemanja promocijskih obvestil.

b) Član kluba s podpisom na Pristopnici zagotavlja, da so navedeni podatki resnični in točni ter dovoljuje,
da Baby Center kot izdajatelj kartice podatke na kartici preveri in jih elektronsko obdela.

c) Baby Center kot upravljalec osebnih podatkov vse osebne podatke sam ali preko pogodbenega
obdelovalca osebnih podatkov obdeluje in varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in
Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.

d) Član kluba dovoljuje, da so njegovi osebni podatki (ime, priimek, naslov, GSM, elektronski naslov,
podatki o imenu, priimku in datumu rojstva otrok) in podatki o nakupih shranjeni v računalniški bazi
upravljalca, tj. na sedežu podjetja Baby Center d.o.o. Slovenija, Letališka 3c, Ljubljana.

e) Član kluba dovoljuje upravljavcu, da posreduje njegove osebne (ime, priimek, naslov, poštna številka
in mobilna številka) in nakupne podatke, potrebne za preverjanje stanja bonusa, pogodbenemu
obdelovalcu osebnih podatkov.

f) Član kluba lahko kadarkoli pisno zahteva, da upravljavec trajno ali začasno preneha uporabljati njegove
osebne podatke za namen neposrednega trženja. Upravljavec podatkov je dolžan v roku petnajstih
(15) dni ustrezno preprečiti uporabo podatkov za namen neposrednega trženja, ter o tem v nadaljnjih
petih (5) dneh pisno ali na drug dogovorjeni način (elektronsko sporočilo) obvestiti člana kluba, ki je to
zahteval.

g) Uporabnik lahko kadar koli zaprosi za seznanitev z osebnimi podatki, ki jih upravljavec obdeluje,
za omejitev obdelave, izbris, popravek ali prenos podatkov, ugovarja obdelavi ter vloži pritožbo
pri Informacijskem pooblaščencu. Kakršna koli vprašanja v povezavi z varovanjem osebnih podatkov
in uporabo kluba Baby Center, lahko uporabnik naslovi tudi na e-naslov DPO: dpo@babycenter.si.

h) Več o varstvu osebnih podatkov si lahko preberete v Izjava o zasebnosti, ki je dostopna tukaj:
https://www.babycenter.si/vsebina/varovanje-osebnih-podatkov-101102.

8. SPREMEMBE OSEBNIH PODATKOV

a) Član kluba lahko na svoji klubski kartici prek Enotnega obrazca spreminja osebne podatke, navedene
na Pristopnici, upoštevajoč posebne pogoje pri spremembi imena, navedene v točki 8.e. Član kluba
lahko na svoji kartici spreminja osebne podatke tudi preko spletne aplikacije Moj profil na spletni strani
www.babycenter.si.

b) Spremembo podatkov na kartici lahko zahteva samo član kluba za svojo kartico. Osebni podatki osebe,
ki zahteva spremembo podatkov, se morajo ujemati s podatki člana kluba; v nasprotnem primeru se
zahtevane spremembe ne izvedejo.

c) Baby Center ima pravico zahtevati vpogled v osebni dokument z namenom potrditve ujemanja
podatkov.

d) Sprememba podatkov člana kluba bo izvedena v roku petnajstih (15) dni od oddaje Enotnega obrazca
oz. takoj, če jo član kluba opravi v spletni aplikaciji Moj Profil.

e) Član kluba lahko z obrazcem zahteva spremembo osebnega imena: če je pri vnosu podatkov ob
včlanitvi prišlo do tipkarske napake in član zahteva slovnični popravek imena. To lahko stori brez
dodatne dokumentacije, oz. če je član spremenil svoje osebno ime v drugo osebno ime; v tem primeru
mora poleg zahteve po spremembi osebnega imena predložiti tudi veljavni osebni dokument.

f) V primeru, da se pri članu kluba spremenijo osebni podatki, ki jih je posredoval na Pristopnici, je dolžan
spremembo podatkov sporočiti v roku tridesetih (30) dni od nastale spremembe. Spremenjene
podatke bo Baby Center upošteval najkasneje v roku dvajsetih (20) dni od prejetega Enotnega obrazca. Baby Center ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi
nastala zaradi spremembe ali napačnih osebnih podatkov člana kluba.

g) Član kluba, ki ne želi prejemati posebnih ponudb v tiskani obliki (katalog ugodnosti, direktna pošta
ipd.) ali elektronskih obvestil (e-pošta), se od teh aktivnosti lahko odjavi preko spletne aplikacije Moj
profil na spletnem mestu www.babycenter.si ali z izpolnjenim Enotnim obrazcem. Obrazec lahko
osebno odda v trgovini Baby Center, ga pošlje po pošti na naslov Baby Center d.o.o., Letališka 3c, 1000
Ljubljana ali ga pošlje preko e-pošte na naslov klub@baby-center.si.

h) Član kluba, ki ne želi prejemati multimedijskih sporočil (SMS/MMS), se od teh aktivnosti lahko odjavi na
naslednje načine:
(1) preko Enotnega obrazca, ki ga osebno odda v trgovini Baby Center,
(2) preko Enotnega obrazca, ki ga osebno pošlje po pošti na naslov Baby Center, Letališka 3c,
1000 Ljubljana,
(3) preko elektronskega pisnega zahtevka, ki ga pošlje na elektronski naslov
klub@baby-center.si; v sporočilu mora navesti člansko številko kluba in številko GSM, na katero
prejema multimedijska sporočila,
(4) preko spletne aplikacije Moj profil na spletni strani www.babycenter.si,
(5) preko sporočila SMS s številke, ki jo želijo odjaviti; SMS s ključno besedo
BABYCENTER STOP mora poslati na številko 3939

9. KOMUNIKACIJA

a) Baby Center bo člana kluba o novostih, ugodnostih ter drugih informacijah obveščal preko kontaktnih
podatkov, ki jih je član kluba posredoval na Pristopnici.

b) S članom kluba, ki domačega naslova oz. številke GSM nima registriranih v Republiki Sloveniji, Baby
Center komunicira izključno preko elektronske pošte.

10. PRENEHANJE ČLANSTVA

a) Član kluba lahko prekine članstvo na podlagi izpolnjenega Enotnega obrazca, ki ga odda na prodajnem mestu Baby Center, ga pošlje na
naslov Baby Center d.o.o., Letališka 3c, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov klub@baby-center.si. Prekinitev
članstva preko spletne aplikacije Moj profil ni mogoča.

b) Članstvo v Klubu Baby Center se avtomatsko prekine, v kolikor imetnik kartice v obdobju petih (5) let ni opravil
nakupa v eni izmed trgovin Baby Center. Vsi podatki se anonimizirajo.

c) Baby Center deaktivacijo članstva izvede v roku dvajsetih (20) dni od dneva prejete odjave. Deaktivirajo se vse
štiri kartice iz kompleta.

d) Morebitni neizkoriščeni bonusi na kartici se v trenutku deaktivacije nepovratno izničijo, podatki se anonimizirajo.

e) Baby Center ne prevzema odgovornosti, vezane na posledice izčlanitve člana kluba.

11. IZGUBA, KRAJA IN BLOKADA KARTICE

a) V primeru izgube katerekoli kartice iz kompleta je blokada kartice mogoča:
(1) z izpolnitvijo Enotnega obrazca z izvedbo v roku sedem (7) dni;
(2) preko spletne aplikacije Moj profil (takojšnja blokada);
(3) preko elektronskega pisnega zahtevka, ki ga pošlje na elektronski naslov
klub@baby-center.si, v sporočilu mora navesti osebne podatke;
(blokada bo izvedena v roku štiriindvajsetih (24) ur od prejetega sporočila);
(4) s telefonskim klicem na 080 28 81 (blokada izvedena v roku štiriindvajsetih (24) ur
od prejetega sporočila).

b) V primeru izgube, uničenja ali poškodbe kartice je član kluba upravičen do novega paketa kartic. Član
kluba izpolni Enotni obrazec, ki ga prejme na vseh prodajnih mestih Baby Center, ali za kartico zaprosi
preko spletne aplikacije Moj profil.

c) Nova kartica se aktivira ob njeni izdaji. Stara kartica se ob tem deaktivira in ni več primerna za uporabo.

d) Že pridobljene ugodnosti s stare kartice, ki jih je pridobil imetnik kartice in ki do trenutka blokade/
deaktivacije kartice preko spletne aplikacije Moj profil še niso bile izkoriščene s strani kateregakoli
imetnika kartice ali tretjih oseb, se samodejno prenesejo na novo kartico. V kolikor je blokada kartice
zahtevana preko Enotnega obrazca v fizičnih poslovalnicah, se še neizkoriščene ugodnosti prenesejo
na novo kartico v roku dvajsetih (20) dni od aktivacije nove kartice.

e) V primeru, da je kartica kluba imetniku kartice na kakršenkoli način odtujena, Baby Center ne prevzema
odgovornosti za uporabo in morebitno zlorabo kartice, t.j. koriščenje bonitet in ugodnosti s strani tretjih oseb.

12. PRAVNA ZAŠČITA

a) V primeru višje sile ter tehničnih težav, ki ovirajo nemoteno delovanje računalniškega sistema, Baby
Center imetnikom kartice za čas sistemskih motenj ne zagotavlja koriščenja in pridobivanja bonusov in
drugih ugodnosti kluba.

b) Družba Baby Center ima pravico kadarkoli spremeniti Splošne pogoje poslovanja Kluba Baby Center.
Vse spremembe bodo javno objavljene na spletni strani www.babycenter.si in prodajnih mestih Baby
Center. Če imetnik kartice uporablja kartico tudi po objavljenih spremembah, se smatra, da je o njih
obveščen in da se z njimi strinja.

c) Morebitne spore med članom kluba in izdajateljem kartice rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.

13. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov za Baby Center je Vibor d.o.o., Miha Ozimek, telefon: 051 674 396,
e-pošta: miha.ozimek@vibor.si. Veljavnost splošnih pogojev: od 24. 5. 2018 do spremembe oziroma preklica.