Blog - Spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja z uporabo lutke - Baby Center spletna trgovina
0

Spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja z uporabo lutke

Spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja z uporabo lutke

Otroci se najlažje in najbolj učinkovito učijo preko igre. Igra je sredstvo, ki otroku omogoča interakcijo in komunikacijo s širšim svetom.

Otroci v igri uporabljajo različne igrače, ki spodbujajo telesni in miselni razvoj. Kot učinkovito igračo ali kot didaktični in učni pripomoček za spodbujanje govora in jezika lahko uporabimo lutko. Uporaba lutke je primerna zlasti takrat, ko je otrok še mlajši in se govorna produkcija šele razvija, ali kadar opazimo, da otrokov govor kasni.

Uporaba lutke pri branju knjig

Otroku preko animacije z lutko pripovedujemo pravljice, listamo knjige, se pogovarjamo. Pri branju knjig smo pozorni, da prilagodimo težavnost knjige otrokovim sposobnostim (pozornost, razumevanje, izražanje) in ne starosti. Prav tako ugotovite, koliko informacij je za vašega otroka dovolj, da vsebino še zmore slediti in razumeti (posamezno poimenovanje sličice, ali en stavek, več krajših stavkov, ali dolge zgodbe z več informacijami). Zlasti pri mlajšem otroku je pomembno, da poudarite pomembne besede v knjigi in razširite otrokovo izjavo. Na primer, če otrok reče: »To je hiša!« in nanjo pokaže s prstom, lahko razširite njegovo izjavo: »Ja, hiša ima streho in okna!« Ko širite otrokove izjave, mu nudite model, kako naj tvori daljše stavke, prav tako pa mu ponudite več informacij o temi. Otroka ne silite v branje, ampak ga poskušate zvabiti v branje na zabaven način, lahko tudi preko lutke. Ponudite mu izbiro med dvema knjigama, ki sta primerni glede na njegove sposobnosti, izbirate knjige, ki so vašemu otroku vsebinsko zanimivejše (npr. o dinozavru, vozilih, princeskah…). Sprva začnete s preprostejšimi in krajšimi knjigami. S pomočjo lutke spodbujamo, da otrok povečuje število komunikacijskih izmenjav, večkrat uporabi določen izraz in ga vse bolj pravilno izgovori. 

Igranje vlog

Po 3. letu lahko otrok lutko že uporabi tudi v samostojni (simbolni) igri, ob tem se čustveno izraža, razvija pripovedovanje in domišljijo. Pretvarja se, da lutko hrani, se igra zdravnike in podobno. Ob tem lutka otroka spodbuja, da deluje spontano, razvija besedišče in izboljša svoje sposobnosti govorjenja. Ko otrok "govori skozi lutko", se počuti udobno in sproščeno. Podpora taki spontani dejavnosti je še posebej pomembna pri delu z otroki, ki imajo težave na področju govorno-jezikovnega razvoja (npr. zakasnel govorno-jezikovni razvoj, motnje fluentnosti; jecljanje, idr.).

Spodbujanje motorike govoril in izreke glasov

Kadar ima lutka možnost odpiranja in gibanja ust skupaj z jezikom, je primerna tudi za spodbujanje motorike govoril, prav tako pa jo lahko uporabimo pri spodbujanju  ali učenju artikulacije določenih glasov.Če otrok obiskuje logopeda, lahko starši lutko uporabijo kot odlično motivacijsko sredstvo. 


Naročite svojo lutko GingoTalk:


Uporaba lutke v vsakodnevnem življenju in igri z otrokom predstavlja enega izmed učinkovitih pripomočkov za spodbujanje in razvoj ročnih spretnosti, domišljije, izražanja čustev, omogoča podoživljanje dogodkov, vsesplošni duševni razvoj in razvoj govorno-jezikovne komunikacije.

​​​​​​​Vir fotografij: www.gingotalk.com


Petra Kavšek Vrhovec

mag. prof. logoped – surdopedagog

Petra je logopedinja, ki je svojo poklicno pot začela v zdravstveni ustanovi na sekundarnem nivoju, kjer je obravnavala otroke z najtežjimi motnjami sporazumevanja. Zaposlena je v zdravstvenem domu, opravlja pa tudi zasebne logopedske storitve ter vodi predavanja za strokovne delavce vzgojno-izobraževalnih ustanov. Je soavtorica strokovnega logopedskega materiala Slikovne kartice VEM-POVEM. V prostem času rada piše članke namenjene širši javnosti, s katerimi ozavešča o problematiki na področju govora in jezika.   ​​​​​​​

Meta Dolinar

prof. spec. in reh. pedagogike – logoped

Petra je logopedinja, ki je svojo poklicno pot začela v zdravstveni ustanovi na sekundarnem nivoju, kjer je obravnavala otroke z najtežjimi motnjami sporazumevanja. Zaposlena je v zdravstvenem domu, opravlja pa tudi zasebne logopedske storitve ter vodi predavanja za strokovne delavce vzgojno-izobraževalnih ustanov. Je soavtorica strokovnega logopedskega materiala Slikovne kartice VEM-POVEM. V prostem času rada piše članke namenjene širši javnosti, s katerimi ozavešča o problematiki na področju govora in jezika.   ​​​​​​​